OLATRANS z certyfikatem systemu zarządzania jakością.

ISOCERT sp. z o.o. zaświadcza, że certyfikowana organizacja wprowadziła i stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami: PN- EN ISO 9001:2015-10
Zakres certyfikacji: transport i spedycja krajowa
Numer certyfikatu: 381868/C/2
Data decyzji certyfikacyjnej: 21.02.2022
Okres ważności certyfikatu: 21.02.2022 – 20.02.2025
Data wydania: 21.02.2023

Certyfiakt ISO 9001

Zakres certyfikatu: Transport i spedycja krajowa.
Podczas auditu nie stwierdzono żadnych niezgodności. System zarządzania wykazał zgodność z kryteriami auditu, jest skuteczny w odniesieniu do zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz odpowiedni i przydatny do zakresu certyfikacji. Zebrane dowody z auditu na zgodność i efektywność systemu zarządzania Organizacji pozwoliły także stwierdzić, że system posiada zdolność do zapewnienia, że organizacja klienta spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów, a także zdolność do zapewnienia oczekiwanych wyników skuteczności systemu. Personel wykazuje zaangażowanie w utrzymanie, skuteczność i doskonalenie systemu zarządzania, co przyczynia się do poprawy działania organizacji. Funkcjonowanie systemu zarządzania pozwala organizacji na osiąganie swoich celów biznesowych.

Zobacz certyfikat: