Olatrans stawia na najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług, stosowanych rozwiązań i produktów. Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo o wielokanałowym spektrum działania jesteśmy pewni swojej pozycji. Dbając o naszych Klientów pragniemy dostarczać im niezależną obiektywną ocenę naszej Firmy i stosowanych rozwiązań. W tym celu Olatrans zdobywa kolejne certyfikaty potwierdzające naszą jakość oraz mechanizm oceny ciągłego doskonalenia. Instytucje certyfikujące  przeprowadzają obiektywną, niezależną i jednolitą ocenę systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem. Organizacje, które posiadają certyfikaty dają gwarancję, że oferowane produkty i usługi spełniają określone wymagania.

OLATRANS z certyfikatem systemu zarządzania jakością.

ISOCERT sp. z o.o. zaświadcza, że certyfikowana organizacja wprowadziła i stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami: PN- EN ISO 9001:2015-10
Zakres certyfikacji: transport i spedycja krajowa
Numer certyfikatu: 381868/C/2
Data decyzji certyfikacyjnej: 21.02.2022
Okres ważności certyfikatu: 21.02.2022 – 20.02.2025
Data wydania: 21.02.2023

Certyfiakt ISO 9001

Zakres certyfikatu: Transport i spedycja krajowa.
Podczas audytu nie stwierdzono żadnych niezgodności. System zarządzania wykazał zgodność z kryteriami audytu, jest skuteczny w odniesieniu do zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz odpowiedni i przydatny do zakresu certyfikacji. Zebrane dowody z auditu na zgodność i efektywność systemu zarządzania Organizacji pozwoliły także stwierdzić, że system posiada zdolność do zapewnienia, że organizacja klienta spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów, a także zdolność do zapewnienia oczekiwanych wyników skuteczności systemu. Personel wykazuje zaangażowanie w utrzymanie, skuteczność i doskonalenie systemu zarządzania, co przyczynia się do poprawy działania organizacji. Funkcjonowanie systemu zarządzania pozwala organizacji na osiąganie swoich celów biznesowych.

Zobacz certyfikat:

OLATRANS z certyfikatem systemu zarządzania jakością.

OLATRANS wdrożyła i stosuje SQAS (Safety and Quality Assessment System), w obszarze: SQAS Transport Service.
Olatrans oceniana była w zakresie świadczenia usług transportowych (posiada własne pojazdy oraz kierowców).

SQAS (Safety and Quality Assessment System), czyli System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości jest informacją dla przedsiębiorstw chemicznych, że dany usługobiorca logistyczny spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska naturalnego, pozwala na zminimalizowanie ryzyka wyboru dostawcy.
Przedsiębiorstwa winny mieć świadomość wykonywania prac w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej jakości, jak również uwzględniając ochronę pracowników, zachowanie jawności oraz ochronę środowiska. Wdrożenie SQAS pozwala na przeprowadzenie obiektywnej, niezależnej i jednolitej oceny systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem u podwykonawców.