OLATRANS z certyfikatem systemu zarządzania jakością.

OLATRANS wdrożyła i stosuje SQAS (Safety and Quality Assessment System), w obszarze: SQAS Transport Service.
Olatrans oceniana była w zakresie świadczenia usług transportowych (posiada własne pojazdy oraz kierowców).

SQAS (Safety and Quality Assessment System), czyli System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości jest informacją dla przedsiębiorstw chemicznych, że dany usługobiorca logistyczny spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska naturalnego, pozwala na zminimalizowanie ryzyka wyboru dostawcy.
Przedsiębiorstwa winny mieć świadomość wykonywania prac w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej jakości, jak również uwzględniając ochronę pracowników, zachowanie jawności oraz ochronę środowiska. Wdrożenie SQAS pozwala na przeprowadzenie obiektywnej, niezależnej i jednolitej oceny systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem u podwykonawców.